Diễn Đàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam

Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thông điệp 2010 và chữ “DÂN”

Posted by diendantncsvn trên 10/01/2010


Nếu tư tưởng chủ đạo của năm nhiệm vụ và năm bài học truyền đi trong Thông điệp của Thủ tướng là “việc nhân nghĩa cốt ở an dân”, lấy ổn định vĩ mô và an sinh xã hội làm bất biến thì sự liên kết thống nhất của năm nhiệm vụ 2010 nằm ở việc lắng nghe dân, trọng dân và dám nắm trách nhiệm vì dân.

Đầu năm 2010, người dân Việt Nam đã đón nhận thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bức thông điệp rà soát, đánh giá tổng thể những việc đã làm trong năm 2009 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ cho năm 2010.

Nhìn lại năm 2009, Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển hướng từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm tăng trưởng. Những bài học được Thủ tướng rút ra cũng nhấn mạnh kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội là các điều kiện quan trọng cho các thành tựu kinh tế xã hội tiếp theo. Các bài học thứ hai, thứ ba cho đến thứ năm cũng xoay quanh trục chính của bài học thứ nhất.

Sự toàn tâm, toàn ý chí của quốc gia được đề cập đến trong bài học số hai “huy động mọi nguồn lực” và số ba “sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội”.

Nguồn lựcsự đồng thuận đó có hiện thực hóa được hay không rõ ràng không thể là gánh vác đơn phương của các thành viên chính phủ, là một cá nhân hay nhóm người đơn lẻ nào mà cần đến một cuộc dân vận sâu rộng, trong đó sự đóng góp của giới trí thức trong và ngoài nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp như một quyết tâm cao nhằm thực hiện nhiệm vụ của mình và nội các trong 365 ngày sắp tới.

Bám sát mục tiêu tổng quát mà Quốc hội đề ra cho năm 2010, ông nhấn mạnh:Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010″, Thủ tướng đưa nhiệm vụ số một vẫn là nhất – biến – ứng – vạn – biến ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với nhiệm vụ số hai, ông chỉ rõ: tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế”. Những chi tiết quan yếu được chỉ đạo xuyên suốt các mặt  theo tuần tự: nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư, dịch vụ, ngoại thương, nội thương và cải cách hành chính để phục vụ phần cốt lõi của nhiệm vụ số một và hưởng lợi từ năm bài học của năm 2009. Đó cũng nhằm hướng tới mục tiêu ổn định vĩ mô và an sinh xã hội.

“Đây cũng chính là quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu từ dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng là vốn, khai thác tài nguyên và nguồn nhân lực chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chủ yếu dựa vào các nhân tố năng suất tổng hợp như khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại, qua đó mà nâng cao mức đóng góp của các yếu tố này vào tăng trưởng.”

Bảo vệ dân bằng luật

Nhiệm vụ số ba nhắm tới mục tiêu giải quyết các vần đề xã hội bức xúc, xoay quanh xóa đói giảm nghèo. Nếu biện pháp cơ bản là hoàn thiện pháp luật và các cơ chế chính sách trong thời gian tới, Chính phủ và Quốc hội sẽ phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn. Vì cái người dân cần là được bảo vệ bằng những điều luật đủ mạnh.

Với nhiệm vụ số bốn: “nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa chính sách và mục tiêu phát triển thành hiện thực trong cuộc sống“, cho thấy trách nhiệm của các thành viên chính phủ, không gì khác là… phải hoàn thành trách nhiệm của những “tư lệnh lĩnh vực, tư lệnh ngành” gương mẫu, trách nhiệm, thanh liêm, mẫn cán và tự trọng.

Chuyển sang nhiệm vụ số năm: “Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội từ nhận thức đến hành động” cho thấy một sự kết nối liên hoàn về phương pháp thực hiện bốn nhiệm vụ trên.

Khi nói đến sự đồng thuận tức là nói đến diễn đàn mở, có cả các ý kiến trái và thuận chiều để từ đó cùng chung tay góp sức tìm ra một đáp án chung được xã hội đồng tình ủng hộ.

Có thể hình dung ra sự đồng thuận qua Hội nghị Diên Hồng của cha ông ta từ ngàn năm trước và nhìn ra thế giới là cuộc bầu cử 50/50 của Albert Gore và George Bush hồi năm 2000 sẽ thấy, “….Không một cơ chế, chính sách nào có thể bao quát mọi hiện tượng kinh tế – xã hội. Vì vậy, có những ý kiến khác nhau về một chính sách cụ thể nào đó cũng là điều bình thường”.

Bởi vậy, “Phải công khai và minh bạch thông tin, làm rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác thông tin tuyên truyền phải vì lợi ích của đất nước, của nhân dân và phải kịp thời bác bỏ những thông tin thất thiệt; tạo ra nhận thức đúng đắn và sự đồng thuận xã hội cao, hành động theo cùng một hướng.”

“Cốt ở an dân

Nếu tư tưởng chủ đạo của năm nhiệm vụ và năm bài học là “cốt ở an dân”, lấy ổn định vĩ mô và an sinh xã hội làm bất biến, thì sự liên kết thống nhất của năm nhiệm vụ 2010 nằm ở việc lắng nghe dân, trọng dân và dám nắm trách nhiệm để ứng phó vì dân.

Sự minh bạch thông tin và đồng thuận xã hội một lần nữa được người đọc cảm nhận như hai mặt của một tờ giấy mà các thành viên chính phủ cần quan tâm để phục vụ đất nước hiệu quả hơn.

Những khó khăn có thể cảm nhận được có lẽ lại nằm ở sự vận hành một guồng máy tại nhiệm vụ số hai. Cần làm những gì để có sự quán triệt tư tưởng và bắt tay vào hành động của bộ máy chính phủ và các cơ chế hỗ trợ khác?

Cựu Đại sứ Nguyễn Trung trong bài viết mới đây, nhận định vị thế quốc tế của Việt Nam đang ở mức cao nhất trước nay, ông viết rõ thế này: “Song vị thế ấy sẽ cần đến những thái độ và trình độ tự giác hơn, chuyên nghiệp hơn và vì dân hơn”.

Liệu ý chí thực hiện của cấp hành pháp cao nhất có vượt qua những trì trệ của bệnh công thần, quan liêu, chủ nghĩa nhân thân hay không? Người dân tin rằng, chính phủ với quyết tâm chính trị cao để thực hiện các trọng trách này một cách chí công vô tư và bất vị thân sẽ làm tốt trọng trách được giao.

Dựa vào dân

Bức thông điệp chuyển tải đủ đầy những quyết tâm và trách nhiệm của chính phủ. Tuy vậy, những quyết tâm đó có đủ mạnh để đi vào thực tiễn sinh động của đời sống đất nước hay không, liệu có mang đến những làn gió lành chào đón 1000 năm bình minh Thăng Long hay không? rất cần sự thông hiểu và bắt tay hành động của tất cả những công dân Việt Nam có trách nhiệm – trong và ngoài nước, cùng hướng đến sự lớn lên của đất nước không chỉ ở 365 ngày của năm 2010.

Thử làm phép tính, trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng có tới tám mươi mốt (81) lần đề cập đến kinh tế, năm (05) lần đề cập đến an ninh, ba (03) lần đề cập đến quốc phòng, một (01) lần về tài nguyên và một (01) lần về tham nhũng. Xem ra không còn chỗ cho sự chần chừ, đất nước đang cần triển khai nhanh, triển khai hiệu quả các thông điệp đầu năm của người đứng đầu Chính phủ với quyết tâm chính trị, với năng lực kinh bang tế thế linh hoạt của từng thành viên chính phủ mà Thủ tướng là người đứng mũi chịu sào.

Xây danh dự cho dân tộc Việt

Quảng bá lúa gạo Việt bằng phát biểu của Bill Clinton

“Tư duy định hình đất nước hiên ngang hay khom lưng”

Nhận thức, mất chức và tự tử

Nhân vật 2009 của tôi

Số 160: Biển đảo Việt Nam

Phát ngôn ấn tượng: không nên cấm hôn ở công viên

“Nhân thân tốt” – thuật ngữ của năm 2009

Quy trình 10 điểm để Việt Nam phát triển khác Trung Quốc (Phần 2)

Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn “tuyên truyền chống nhà nước”

Năm Thánh 2010 – Sám hối, hòa giải và hi vọng

Những sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam 2009

Người 3 lần được thế giới vinh danh

Một hình dung. Một muốn…

Thủ lĩnh Dung Quất

Ổn định để phát triển hay phát triển để ổn định?

Sớm cấp phép khai thác mỏ bô-xít Tân Rai

Việt Nam tránh vết xe đổ của Trung Quốc để phát triển

Người Việt Dùng hàng Việt: Khơi dậy thêm ý thức tự tôn dân tộc

Advertisements

Một phản hồi to “Thông điệp 2010 và chữ “DÂN””

  1. Khoa T said

    Nói “Trung với Đảng, Hiếu với Dân” là một thủ đoạn lợi dụng tâm lý quần chúng đã quen thuộc với một giá trị cũ. Bao nhiêu thế kỷ các triều đình phong kiến đã nhồi sọ dân Á Đông hai chữ Trung Hiếu theo nghĩa đề cao quyền hành tuyệt đối của vua và cha, người dân rất dễ chấp nhận phải giữ hai bổn phận đó. Cộng sản chỉ thay thế đối tượng của lòng trung thành và lòng hiếu thảo thôi. Hiển nhiên là họ đã mang Đảng thế vào chỗ ông Vua. . Bây giờ có ai thắc mắc tại sao đảng Cộng sản lại khinh thường dân như trong những vụ cướp đất ruộng, vụ Bô Xít, vụ Hoàng Sa, thì cứ quay lại nhìn vào cái khẩu hiệu “Trung với Đảng” là hiểu nguyên nhân tại sao.
    Nhưng Hiếu với Dân nghĩa là hiếu với ai? Đây lại là một trò bịp bợm rất tinh khôn. Dân là một danh từ trừu tượng; nói chung chung đến một tập thể rất nhiều người, nhưng không cho biết cụ thể là những người nào cả. Vậy ai là Dân trong khẩu hiệu Hiếu với Dân? Tất nhiên, Đảng đã sẵn sàng có câu trả lời: Đảng bảo ai là “Nhân Dân,” thì quý vị biết đó là “Nhân Dân.” Ngược lại, Đảng chỉ tay bảo ai là “Kẻ thù của Nhân Dân,” thì tha hồ bắt, giết. Nhưng tại sao người ta cứ phải nghe theo ngón tay chỉ trỏ của Đảng như vậy? Vì đã có mệnh đề thứ nhất: Trung với Đảng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: